AUTODUDER Πολιτική Απορρήτου

Last Update: 25-05-2018

ΕΥΘΥΝΗ ΧΡΗΣΤΗ:

 1. Ο εκάστοτε χρήστης / ενδιαφερόμενος, που κάνει χρήση των σελίδων και των υπηρεσιών της Autoduder αποδέχεται ότι θα χρησιμοποιεί την Ιστοσελίδα/Εφαρμογή σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης Κυπριακής και Ευρωπαϊκής νομοθεσίας και τα χρηστά ήθη. Δηλαδή δεν θα τη χρησιμοποιεί για δημιουργία ή / και μετάδοση οποιουδήποτε περιεχομένου που είναι ψευδές, ανακριβές ή παραπλανητικό, παράνομο, βλαβερό, άσεμνο, δυσφημιστικό, απειλητικό ή εκβιαστικό, αποτελεί παραβίαση του απορρήτου κάποιου άλλου, δύναται να προκαλέσει βλάβη σε τρίτο, ή δεν δικαιούται να μεταδοθεί σύμφωνα με την νομοθεσία ή τις συμβατικές ή διαχειριστικές σχέσεις (όπως εσωτερικές πληροφορίες, ιδιοκτησιακές και εμπιστευτικές πληροφορίες που αποκτήθηκαν ή αποκαλύφθηκαν ως μέρος εργασιακών σχέσεων ή που καλύπτονται σε συμφωνίες εμπιστευτικότητας), ή που παραβιάζει οποιοδήποτε δικαίωμα βιομηχανικής ή πνευματικής ιδιοκτησίας, περιέχει ιούς λογισμικού ή, ηθελημένα ή αθέλητα παραβαίνει την ισχύουσα ελληνική και κοινοτική νομοθεσία και των διατάξεων αυτής, ή δύναται να παρενοχλήσει τρίτους με οποιοδήποτε τρόπο, ή δύναται να χρησιμοποιηθεί για συλλογή ή αποθήκευση προσωπικών δεδομένων σχετικά με άλλους χρήστες.
 2. Ο επισκέπτης ή χρήστης που κάνει χρήση των σελίδων και των υπηρεσιών της Autoduder αναλαμβάνει την ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία προκαλείται στην Εταιρία από κακή ή αθέμιτη χρήση του περιεχομένου της.
 3. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί κάποιου είδους χρήση από τις ενδεικτικά προαναφερόμενες, η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα αυτόματης διαγραφής του Χρήστη χωρίς προειδοποίηση προχωρώντας σε κάθε ενέργεια που προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία και τις σχετικές διατάξεις. Κάθε ένας (ενδιαφερόμενος ή χρήστης ή συνεργείο) ευθύνεται επίσης για τη διατήρηση της μυστικότητας του λογαριασμού του προκειμένου να αποφευχθεί οποιαδήποτε κακόβουλη χρήση από τρίτους.

 

 

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ:

 1. Όλο το περιεχόμενο της Ιστοσελίδας / Εφαρμογής, συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, παρεχόμενων υπηρεσιών αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της Εταιρείας και / ή των συμβεβλημένων επιχειρήσεων και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων. Τα ονόματα, εικόνες, λογότυπα και διακριτικά γνωρίσματα που αντιπροσωπεύουν την Autoduder και τις υπηρεσίες της, είναι αποκλειστικά σήματα και διακριτικά γνωρίσματα της Εταιρείας και προστατεύονται από τους Κυπριακούς, κοινοτικούς και διεθνείς νόμους περί εμπορικών σημάτων και βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας. Σε κάθε περίπτωση η εμφάνισή και έκθεση τους στην παρούσα Ιστοσελίδα / Εφαρμογή δεν θα πρέπει κατά κανένα τρόπο να εκληφθεί ως μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης τους.
 2. Για τους λόγους αυτούς απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, αναλογική / ψηφιακή εγγραφή και μηχανική αναπαραγωγή, διανομή, μεταφορά, καταφόρτωση (downloading), μεταποίηση, μεταπώληση, δημιουργία παράγωγης εργασίας ή παραπλάνηση του κοινού. Τυχόν αναπαραγωγή, επανέκδοση, φόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου της Ιστοσελίδας / Εφαρμογής με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης γραπτής άδειας της Εταιρείας ή/και οποιουδήποτε άλλου νόμιμου δικαιούχου των ανωτέρω δικαιωμάτων.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ:

 • Ο Χρήστης, αποδέχεται τη τήρηση και επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων, όπως αυτά δηλώνονται από αυτόν τους ίδιους με την συμμετοχή του και με την χρήση της εφαρμογής, από το διαχειριστή της Autoduder, ο οποίος δικαιούται να τα γνωστοποιεί αυτά σε τρίτα πρόσωπα με τον αποκλειστικό σκοπό της ορθής και καλής λειτουργίας – παροχής των υπηρεσιών της Autoduder και της αποστολής των σχετικών απαντήσεων. Περαιτέρω ο διαχειριστής της Autoduder θα τηρεί αρχείο με τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του Ν. 138(I)/2001 και όλες τις τροποποιήσεις του όπως ισχύει, για το απόρρητο των προσωπικών δεδομένων, υποχρεούμενη στην τήρηση των διατάξεων του περί Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομικών Υπηρεσιών Νόμος του 2004 (Νόμος 112(Ι)/2004) όπως και το Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 της 27ης Απριλίου 2016 όπως και να συμμορφώνεται σχετικά για την άρση του απορρήτου αυτού προς κάθε δικαστική αρχή, για λόγους εθνικής ασφάλειας ή για τη διακρίβωση ιδιαίτερα σοβαρών αδικημάτων και για κάθε αναφερόμενο στο νόμο λόγο, αφού τηρηθεί η διαδικασία που προβλέπει ο νόμος.

 

ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ:

 1. Η Autoduder δεν ευθύνεται έναντι των Χρηστών για την ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχονται από τα Συμβεβλημένα Συνεργεία ή από ζημιές που τυχόν προκύψουν κατά την εκτέλεση ή μη των υπηρεσιών Service.
 2. Η υφιστάμενη συναλλακτική σχέση διέπει τα συμβαλλόμενα μέρη και εν προκειμένω τους χρήστες της Autoduder και Συμβεβλημένα συνεργεία και μόνον αυτά. Υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, η Autoduder δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο Χρήστης ή ο επισκέπτης της Ιστοσελίδας/Εφαρμογής από την χρήση των σελίδων, υπηρεσιών και επιλογών της Autoduder στις οποίες προβαίνει με δική του πρωτοβουλία και με τη γνώση των όρων του παρόντος.
 3. Επισημαίνεται ότι η Autoduder δεν φέρει ουδεμία ευθύνη αναφορικά με τα προϊόντα / παροχές / υπηρεσίες που προωθούνται μέσω των ηλεκτρονικών ραντεβού και των έξτρα προσφορών που δύναται να τις συνοδεύουν, για τα οποία αποκλειστικά υπεύθυνος έναντι του Πελάτη είναι το εκάστοτε Συνεργείο.
 4. Η Autoduder δεν εγγυάται ότι οι σελίδες, οι υπηρεσίες, οι επιλογές και τα περιεχόμενα της Ιστοσελίδας/Εφαρμογής θα παρέχονται χωρίς διακοπή, χωρίς σφάλματα και ότι τα λάθη θα διορθώνονται. Επίσης δεν εγγυάται ότι το ίδιο ή οποιοσδήποτε άλλος συγγενικός δικτυακός τόπος ή οι εξυπηρετητές “servers” μέσω των οποίων αυτοί τίθενται στη διάθεσή των μελών της Ιστοσελίδας/Εφαρμογής και των επισκεπτών της, παρέχονται χωρίς “ιούς” ή άλλα επιζήμια συστατικά. Δεν εγγυάται σε καμία περίπτωση την ορθότητα, την πληρότητα ή / και διαθεσιμότητα των περιεχομένων, σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών ή τα αποτελέσματά τους.
 5. Κατά την παροχή των υπηρεσιών της Ιστοσελίδας/Εφαρμογής, οι πληροφορίες που δημοσιοποιούνται βασίζονται στις πληροφορίες που παρέχονται από τα συνεργεία. Για αυτό το λόγο, τα συνεργεία έχουν πρόσβαση σε ειδική διαχειριστική ιστοσελίδα μέσω της οποίας έχουν την αποκλειστική ευθύνη για την ανανέωση όλων των πληροφοριών, οι οποίες εμφανίζονται στην Ιστοσελίδα/Εφαρμογή της Autoduder. Παρά το γεγονός ότι η Εταιρία καταβάλλει κάθε προσπάθεια για τη σωστή λειτουργία των υπηρεσιών της Ιστοσελίδας/Εφαρμογής, δεν μπορεί ούτε να επιβεβαιώσει ούτε να εγγυηθεί ότι όλες οι πληροφορίες είναι ακριβείς, πλήρεις ή σωστές, και ούτε μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για τυχόν λάθη (συμπεριλαμβανομένων προφανών και τυπογραφικών λαθών), για παρεμβολές λόγω (προσωρινής ή / και μερικής) αναστολής λειτουργίας, εργασιών αποκατάστασης, αναβάθμισης ή συντήρησης της Ιστοσελίδας/Εφαρμογής ή από οποιοδήποτε άλλη αιτία), για ανακριβείς, παραπλανητικές ή αναληθείς πληροφορίες ή για τη μη διανομή των πληροφοριών. Κάθε Συνεργείο διατηρεί την ευθύνη ανά πάσα στιγμή για την ακρίβεια, την πληρότητα και την ορθότητα των πληροφοριών που εμφανίζονται στην Ιστοσελίδα/Εφαρμογή.

 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ – GDPR:

Τί είδους δεδομένα διατηρούμε;
Προσωπικά Στοιχεία Ταυτοποίησης Προσωπικά Στοιχεία Επικοινωνίας Προσωπικά Στοιχεία Αυτοκινήτου & Εργασιών
(α) Τί δεδομένα ακριβώς περιλαμβάνουν;
 • Όνομα & Επώνυμο
 • Διεύθυνση/περιοχή αναζήτησης
 • Κωδικό πρόσβασης
 • Κινητό τηλέφωνο
 • E-mail
 • Μοντέλο, έτος, κινητήρας
 • Κλεισμένες εργασίες
 • Αριθμός πλαισίου
 • Λοιπά στοιχεία: ΚΤΕΟ, χιλιόμετρα, κάρτα καυσαερίων
(β) Για ποιο σκοπό τα χρησιμοποιούμε;
 1. Για τη δημιουργία λογαριασμού στο site: Σου προσφέρει αυξημένη ευκολία κατά τη πλοήγηση, την αναζήτηση συνεργείου και τη δυνατότητα να κλείσεις ραντεβού.
 2. Ειδικά για το κωδικό πρόσβασης: Για τη διασφάλιση του απορρήτου των στοιχείων του λογαριασμού σου.
 3. Ειδικά για τη Διεύθυνση: Για τον εύκολο εντοπισμό των συνεργείων στη περιοχή ή την απόσταση που επιθυμείς.
 4. Ειδικά για όνομα & επώνυμο: Για την αποτελεσματική σου επικοινωνία με το συνεργείο όταν κλείσεις ραντεβού.
 1. Για την επαλήθευση δημιουργίας του λογαριασμού σου
 2. Ενδέχεται να σου στείλουμε email ή SMS για να σε ενημερώσουμε:
  • Α) Για σημαντικές αλλαγές στο site
  • Β) Για ειδικές προσφορές που αφορούν το δικό σου αυτοκίνητο
  • Γ) Για υπενθυμίσεις τακτικής συντήρησης (πχ ΚΤΕΟ πριν λήξει)
 3. Κινητό: Για επαλήθευση πριν να κλείσεις ραντεβού. Επίσης σου στέλνουμε SMS επιβεβαίωσης του ραντεβού, ή ενδέχεται να σε καλέσουμε με σκοπό τη σωστή οργάνωση & εξυπηρέτηση πριν, κατά ή μετά το ραντεβού σου.
 4. Email: Για την εύκολη & σωστή διαχείριση του ραντεβού, σου στέλνουμε email επιβεβαίωσης, υπενθύμισης και ολοκλήρωσης του ραντεβού σου.
 1. Το αυτοκίνητο και οι εργασίες είναι απαραίτητα στοιχεία:
  • Α) για να σου δείξουμε προσφορές με τιμές. Χωρίς τα παραπάνω δεν μπορούμε να υπολογίσουμε κόστος εργασιών, και το κόστος των ανταλλακτικών που ταιριάζουν με το αυτοκίνητό σου. Ούτε να εξαιρέσουμε τα συνεργεία που δεν εξυπηρετούν το αυτοκίνητο ή τις εργασίες που έχεις επιλέξει.
  • Β) για τη σωστή και έγκαιρη οργάνωση του ραντεβού σου με το συνεργείο. (ημέρα και ώρα)
 2. Ο αριθμός πλαισίου: ώστε να είμαστε 100% βέβαιοι ότι τα ανταλλακτικά που θα έρθουν θα ταιριάζουν στο αυτοκίνητό σου!
 3. Τα λοιπά στοιχεία χρησιμεύουν να σε ενημερώνουμε έγκαιρα για τη τακτική συντήρηση του αυτοκινήτου σου (πχ το ΚΤΕΟ).
(γ) Πού τα διατηρούμε & πώς τα προστατεύουμε;
Τα διατηρούμε σε data server τελευταίας τεχνολογίας με όλες τις προδιαγραφές και firewalls ασφαλείας. Αν έχεις κλείσει ραντεβού, το όνομα & επώνυμο τηρείται και σε mail server λόγω ύπαρξης αρχείου επικοινωνίας με το συνεργείο Τα διατηρούμε σε data server τελευταίας τεχνολογίας με όλες τις προδιαγραφές και firewalls ασφαλείας. Αν έχεις κλείσει ραντεβού, ο αριθμός του κινητού σου τηρείται και σε mail server λόγω ύπαρξης αρχείου επικοινωνίας με το συνεργείο Τα διατηρούμε σε data server τελευταίας τεχνολογίας με όλες τις προδιαγραφές και firewalls ασφαλείας. Αν έχεις κλείσει ραντεβού, τα στοιχεία του αυτοκινήτου, το πλαίσιο, και οι εργασίες, τηρούνται και σε mail server λόγω ύπαρξης αρχείου επικοινωνίας με το συνεργείο
(δ) Με ποιόν θα τα μοιραστούμε;
Το Όνομα & Επώνυμο σου θα τα κοινοποιήσουμε μόνο στο συνεργείο που θα επιλέξεις να κλείσεις ραντεβού για δική σου εξυπηρέτηση. Τον κωδικό πρόσβασής σου αλλά και τη διεύθυνση/περιοχή δεν θα τα μοιραστούμε με κανέναν! Τον αριθμό του κινητού σου θα τον κοινοποιήσουμε μόνο στο συνεργείο που θα επιλέξεις να κλείσεις ραντεβού για δική σου εξυπηρέτηση. Το συνεργείο βλέπει τον αριθμό κινητού σου μέσα από ασφαλή πρόσβαση στο site μας αλλά και με email ειδοποίησης όταν κλείνεις το ραντεβού σου. Το email σου δεν θα το μοιραστούμε με κανέναν! Τα μοιραζόμαστε απαραίτητα με:

 • Α) τα συνεργείο για το ραντεβού: μέσα από ασφαλή πρόσβαση του συνεργείου στο site μας αλλά και με email ειδοποίησης ραντεβού.
 • Β) τους συνεργαζόμενους διανομείς ανταλλακτικών: με email ειδοποίησης πριν το ραντεβού. Ενημερώνονται μόνο για τα τεχνικά στοιχεία του αυτοκινήτου και τις εργασίες και τίποτε άλλο.
(ε) Έως πότε τα διατηρούμε και γιατί;
Εάν δεν έχεις κλείσει ραντεβού, τα διατηρούμε μέχρι να τα διαγράψεις. Αν τα διαγράψεις αλλά έχεις ήδη κλείσει ραντεβού, τότε τα διατηρούμε για έως και 12 μήνες μετά το κλείσιμο του τελευταίου σου ραντεβού. Αυτό είναι απαραίτητο για λόγους επίλυσης πιθανών ζητημάτων που μπορεί να προκύψουν μετά το ραντεβού σου, αλλά και για λόγους λογιστικής & φορολογικής συμμόρφωσης που αφορούν αποκλειστικά τη σχέση του autoduder με το συνεργείο. Μετά τους 12 μήνες τα διαγράφουμε από τους servers μας αλλά και στέλνουμε αίτημα με email στα συνεργεία που έχουμε κοινοποιήσει το όνομα & επώνυμό σου να τα διαγράψουν. Εάν δεν έχεις κλείσει ραντεβού, τα διατηρούμε μέχρι να τα διαγράψεις. Εάν έχεις κλείσει ραντεβού, και θες να τα διαγράψεις, τα διατηρούμε για έως και 12 μήνες μετά το κλείσιμο του τελευταίου ραντεβού. Αυτό είναι απαραίτητο για λόγους επίλυσης ζητημάτων που μπορεί να προκύψουν μετά το ραντεβού, αλλά και για λόγους λογιστικής & φορολογικής συμμόρφωσης που αφορούν αποκλειστικά τη σχέση του autoduder με το συνεργείο. Μετά τους 12 μήνες τα διαγράφουμε από τους servers μας αλλά και στέλνουμε αίτημα με email στα συνεργεία που έχουμε κοινοποιήσει τον αριθμό του κινητού σου να τον διαγράψουν και αυτοί. Εάν δεν έχεις κλείσει ραντεβού, διατηρούμε τα στοιχεία του αυτοκίνητου μέχρι να τα διαγράψεις. Οι εργασίες δεν αποθηκεύονται. Εάν έχεις κλείσει ραντεβού, και θες να τα διαγράψεις, τα διατηρούμε για έως και 12 μήνες μετά το κλείσιμο του τελευταίου ραντεβού. Αυτό είναι απαραίτητο για λόγους επίλυσης ζητημάτων που μπορεί να προκύψουν μετά το ραντεβού, αλλά και για λόγους λογιστικής & φορολογικής συμμόρφωσης που αφορούν αποκλειστικά τη σχέση του autoduder με το συνεργείο. Μετά τους 12 μήνες τα διαγράφουμε από τους servers μας και στέλνουμε αίτημα στα συνεργεία και τους διανομείς ανταλλακτικών να τα διαγράψουν και αυτοί.
(στ) Πώς μπορείς να τα δεις;
Εύκολο! Αμέσως μόλις κάνεις login, βρίσκονται στις ενότητες «το προφίλ μου» και «οι διευθύνσεις μου» στο μενού του λογαριασμού σου. Εύκολο! Αμέσως μόλις κάνεις login, βρίσκονται στην ενότητα «το προφίλ μου» στο μενού του λογαριασμού σου. Εύκολο! Αμέσως μόλις κάνεις login, δες τα αυτοκίνητά σου στην ενότητα «τα αυτοκίνητά μου» στο μενού του λογαριασμού σου. Επιπλέον στην ενότητα «τα ραντεβού μου» μπορείς να δεις αμέσως τα στοιχεία του αυτοκινήτου αλλά και τις εργασίες που έκλεισες σε κάθε ραντεβού.
(ζ) Πώς μπορείς να τα τροποποιήσεις;
Επίσης εύκολο! Αμέσως μετά το login σου, στις ενότητες «το προφίλ μου» και «οι διευθύνσεις μου» μπορείς να κάνεις επιτόπου τις αλλαγές που επιθυμείς. Τα παλαιά στοιχεία διαγράφονται την ίδια στιγμή. Επίσης εύκολο! Αμέσως μετά το login σου, στην ενότητα «το προφίλ μου» μπορείς να κάνεις επιτόπου τις αλλαγές που επιθυμείς. Τα παλαιά στοιχεία διαγράφονται την ίδια στιγμή. Επίσης εύκολο! Αμέσως μετά το login σου, στην ενότητα «τα αυτοκίνητά μου» μπορείς να κάνεις επιτόπου τις αλλαγές που επιθυμείς. Οι κλεισμένες εργασίες δεν τροποποιούνται για την τήρηση ιστορικότητας ραντεβού
(η) Πώς μπορείς να τα διαγράψεις;
Το πιο εύκολο! Αμέσως μετά το login, στην ενότητα «το προφίλ μου» κάνεις κλικ στο «διαγραφή λογαριασμού». Τα στοιχεία θα διαγραφούν με τις επιφυλάξεις του (ε) άνω Το πιο εύκολο! Αμέσως μετά το login, στην ενότητα «το προφίλ μου» κάνεις κλικ στο «διαγραφή λογαριασμού». Τα στοιχεία θα διαγραφούν με τις επιφυλάξεις του (ε) άνω Το πιο εύκολο! Αμέσως μετά το login, στην ενότητα «το προφίλ μου» κάνεις κλικ στο «διαγραφή λογαριασμού». Τα στοιχεία θα διαγραφούν με τις επιφυλάξεις του (ε) άνω